Deewangi Lyrics:-दीवाना हो दीवानगी भुला गईलs तू, दीवाना हो दीवानगी भुला गईलs तू, भुला गईलs तू, भुला गईलs तू, तन्हाई मार डाली रुसवाई मार डाली, सुनs ना ऐ दीवाना जुदाई मार डाली, Deewangi Lyrics दीवाना हो दीवानगी भुला गईलs तू, दीवाना...