Ye Ladki Sahi Hai Lyrics:-Naak Naksha Ba Up Ke, Pehnawa Ba Bihari, Kaadh Kareja Le Jata, Aekar Nain Kataari, Ye Ladki Sahi Hai Lyrics Naak Naksha Ba Up Ke, Pehnawa Ba Bihari, Kaadh Kareja Le Jata, Aekar Nain Kataari, Naak Naksha...