BP Badhal Ba Lyrics:– Tu Ta Bani La Jhutha Ke Gentle, Baki Mental Bada Ho, Jake Matha Ke Note Caswala, Accidental Bada Ho,   BP Badhal Ba Lyrics Tu Ta Bani La Jhutha Ke Gentle, Baki Mental Bada Ho, Jake Matha...