Tar Tar Paseena Chhutela Lyrics:-Tawa Ke Jaisan Tauwal Dhehiya Mein, Love Ke Lawa Futela Ho, Tawa Ke Jaisan Tauwal Dhehiya Mein, Love Ke Lawa Futela Ho, Satelu Paas Saans Karela Sar Sar, Tar Tar Paseena Chhutela Ho, Tar Tar Paseena Chhutela...