Tabah kayile baani Lyrics:-चली जाईब नइहर जे छवाईब ना पलानीए जी, चली जाईब नइहर जे छवाईब ना पलानी, तबाह कईले बानी, तबाह कईले बानी, हे नाथ भोले दानी, तबाह कईले बानी हे नाथ भोले दानी, तबाह कईले बानी हे, Tabah kayile...