Sun Re Suganiya Lyrics:-भूल गईलs छाक ना ले अईलs तू पान ना लवँगिया, ऐ हो, भूल गईलs छाक ना ले अईलs तू पान ना लवँगिया, साचो कहतानी, कहतानी, कहतानी, Sun Re Suganiya Lyrics भूल गईलs छाक ना ले अईलs तू पान...