Aego Senura Bina Lyrics:- गहना गुडिया केतनो पहिरऽ, हिरवा जड़ावल अँगुठी के नगीना, गहना गुडि़या केतनो पहिरऽ, हिरवा जड़ावल अँगुठी के नगीना, केहु ना कहि तोहके, कबहूँ सुहागिन एगो सेनुरा बीना, Aego Senura Bina Lyrics In Hindi गहना गुडिया केतनो पहिरऽ,...