Lalki Odhaniya Lyrics:- Lalki Odhaniya ChatkarOdhani Odhale BaniOdhale Bani…Lalki Odhaniya ChatkarOdhani Odhale Bani. Lalki Odhaniya Lyrics Lalki Odhaniya Chatkar Odhani Odhale Bani Odhale Bani…   Lalki Odhaniya Chatkar Odhani Odhale Bani   Kajal Raghwani Amarpali Ke Piche Chhodle Bani Oh Hi...