Shiv Jaagat Nahi Lyrics:-जागत नाही, जागत नाही, मुँहवा से कुछऊ ना बोलेले, भोला जी तs हिलेले ना डोलेले, मुँहवा से कुछऊ ना बोलेले, भोला जी तs हिलेले ना डोलेले, Shiv Jaagat Nahi Lyrics जागत नाही, जागत नाही, मुँहवा से कुछऊ ना...