Jamuniya Ke Gachiya Lyrics:-फरेला ये राममोरे पिछुआरिया, जमुनिया के गछिया हे आहे, मोरे पिछुआरिया, जमुनिया के गछिया हे आहे, की आहो रामा ताहि उपरा झोपे झोपे फरेला ये राम, Jamuniya Ke Gachiya Lyrics फरेला ये राम मोरे पिछुआरिया, जमुनिया के गछिया...